१ जेठ, २०७८ | 15 May, 2021

कमाई यतै छ, नजाऊ विदेश

 साझा कथा     २४ फागुन, २०७७

यौनकर्मीको कथा भाग - ५

 साझा कथा सम्वाददाता     २ फागुन, २०७७

यौनकर्मीको कथा - भाग ४

 साझा कथा     १९ माघ, २०७७

यौनकर्मीको कथा - भाग ३

 शिव श्रेष्ठ/शिव लामिछाने     ५ माघ, २०७७

नेपाली यौनकर्मीको कथा - भाग २

 शिव श्रेष्ठ/शिव लामिछाने     २२ पौष, २०७७

नेपाली यौनकर्मीको कथा

 शिव श्रेष्ठ/शिव लामिछाने     १४ पौष, २०७७

हामी मर्न तयार छौं तर भारतलाई दिन्नौं

 साझा कथा     २३ मंसिर, २०७७