२४ सावन, २०७९ | 09 Aug, 2022

तितेपातिबाट मोक्जा बनाई लाखौंको कमाई

खेर गएको तितेपाति वा कामै नलाग्ने भनेर चिनिने तितेपातिबाट मोक्जा बनाएर जापान पठाई मासिक लाखौं कमाउने ईश्वर बलामीको कथा ।
 साझा कथा      १४ असोज, २०७८

खेर गएको तितेपाति वा कामै नलाग्ने भनेर चिनिने तितेपातिबाट मोक्जा बनाएर जापान पठाई मासिक लाखौं कमाउने ईश्वर बलामीको कथा ।

सम्बन्धित

  फेसबुकबाट